HLM 2003-nji ýylda esaslandyrylan we gözleg, önümçilik we satuw boýunça ýöriteleşen bir kompaniýa.Sürüji dolandyryş ulgamynyň çözgüdi tehniki hyzmat kärhanasyny üpjün ediň.önümlerimiz içerki we daşary ýurtly “E-Mobility”, arassalaýyş enjamlary, Oba hojalygy we ekerançylyk, material gowşuryş we AGV we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

Müşderilerimiz

hyzmatdaş2
hyzmatdaş4
hyzmatdaş2
hyzmatdaş1
hyzmatdaş3
hyzmatdaş1
hyzmatdaş3
hyzmatdaş4